Dis Üniti ( Diplomat DA370 )

Yazdır PDF

DİŞ ÜNİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TEMEL ÖZELLİKLER : Diş üniti ve aksesuarları bir bütün olarak aşağıda belirtilen bölümlerden oluşmalıdır.

 • Hasta koltuğu
 • Tedavi ünitesi
 • Kreşuar
 • Asistan bölümü
 • Reflektör
 • Ayak pedalı
 • Hekim taburesi
 • Monitör kolu

CİHAZIN GENEL ÖZELLİKLERİ

 • Diş üniti içerisinde bulunan elektronik kart ve diğer parça aksamları orjinal fabrikasyon veya kendi markalı ürünü olmalıdır.
 • Işıklı başlık sistemi ünite entegre olup, orjinal donanımla sağlanmalıdır. Bu donanım ünitin teknik özelliklerinde belirtilmelidir.
 • Cihaz, şehir cereyanı ( 220 V-50 Hz ) ile çalışmalıdır. Voltaj değişikliklerini +/- %10 tolere edebilmelidir.
 • Cihaza gelen suyu ve havayı süzen filtre veya filtrelere sahip olmalıdır.
 • Cihaza gelen fazla hava basıncını ayarlayan ve sabit basınçla gelmesini sağlayan regülatöre sahip olmalıdır.
 • Cihazın elektrik, su ve hava sistemleri tek bir anahtar veya kol ile açılıp kapatılabilmelidir.
 • Sistem üzerinde koltuk, kreşuar grubu, tedavi tableti, reflektör için ayrı olarak aşırı akım koruma sigortaları olmalıdır.
 • Ünitin bağlantı sistemleri ayrı bir kutu olarak değil, koltuğun fiziki yapısı içinde yer alacak, servis için açıp-kapaması kolay olacaktır.
 • Koltuk gövdesi ve sırtlığı tamamen döküm alüminyum veya döküm çelikten veya korozyona dayanıklı metalden imal edilmiş olacaktır ve bünyesinde kesinlikle ahşap içermeyecektir.
 • Koltuğun döşemeleri mikrop barındırmayan, gözeneksiz, dikişsiz ve kimyasal maddelerden kolay etkilenmeyen, temizlenmesi kolay, suni deriden imal edilmiş olmalıdır.
 • Koltuk ve tedavi ünitesinin yapı ve tasarımı ergonomik olmalı, hastaya konfor, hekim ve yardımcısına çalışma kolaylığı sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

1.HASTA KOLTUĞU:

 • Dikey ray sistemi üzerine monte hasta koltuğu asansörlü sisteme sahip olmalıdır.
 • Koltuk 'Z' tipi veya körüklü sistem olmamalıdır.
 • Koltuk bir bütün halinde aşağı-yukarı hareket edebilmeli ve koltuğun sırt bölümü ile oturma bölümü sessiz bir şekilde hareket edebilmelidir.
 • Koltuğun tek bir tuşla otomatik toplama hereketi olmalı ve gerektiğinde istenilen noktada durdurulabilmelidir.
 • Enstrümanlardan her hangi biri çalışır durumdayken hasta güvenliği açısından koltuk kendini sabitlemeli ve koltuk ileri-geri, yukarı-aşağı hareket ettirilmek istense bile sistem buna izin vermelidir.
 • Tedavi ünitesinin hava, su, elektrik bağlantıları ve hava-su vanaları koltuk bünyesindeki bağlantı kutusunda bulunmalıdır. Dışarıdan hiçbir kablo veya hortum bağlantısı görülmemelidir.
 • Koltuk, ayarlanmış olan en az 3 ( üç ) poziyonu hafızada tutabilecek programlama sistemine sahip olmalıdır. Bu programlar tedavi tableti üzerindeki kontrol paneli kullanılarak hekim tarafından kolaylıkla değişitirilebilmelidir.
 • Koltuk programları; tablet ana kumanda, ayak pedalı ve asistan kumanda panelinden olmak üzere 3 ayrı noktadan kumanda edilebilir olmalıdır.
 • Koltuk hareketleri sessiz ve titreşimsiz olmalıdır.
 • Tetiyer dayanıklı malzemeden üretilmiş olmalı ve ünit döşemesi ile aynı renk ve kalitede olmalıdır. Aşağı-yukarı, ileri-geri, sağa-sola bütün boyun hareketlerini yerine getirecek dizaynda olmalıdır.
 • 2.TEDAVİ ÜNİTESİ:

  • Hekim tableti koltuğa veya kreşuar bloğuna monteli olmalıdır.
  • Tablet bağlı olduğu kol üzerinde en az 180 derece hareket edebilmelidir.
  • Tablet 6 modül kapasiteli olup, bir modülü en az üç fonksiyonlu hava su spreyi olmalıdır.
  • Tedavi ünitesindeki enstrümanlar blok vasıtasıyla birbirinden bağımsız çalışabilmelidir.
  • Tedavi ünitesi 6 çıkışlı ve bu çıkışlar hava su spreyi, 2 adet elektrikli mikromotor, 2 adet ışıklı türbin (aeratör başlığı) ve piezo kavitron olmalıdır. Bunların ayarları kontrol panelinden yapılabilmelidir.
  • Tedavi tableti kamçı kollu sistem ile çalışmalıdır.
  • Kamçı kolların hortumları hijyen açısından silikon malzemeden üretilmiş olmalıdır.
  • Kamçı kollardan biri çalışırken diğeri yerinden kaldırıldığında devreye girmemelidir.
  • Tablet aşağı-yukarı ve sağa-sola hareket edebilmelidir.
  • Tabletteki hava-su sprey kaliteli ve en az 3 ( üç ) fonksiyonlu olmalıdır.
  • Tablet üzerindeki enstrümanlerın su ve hava ayarları birbirinden bağımsız olarak yapılabilmeldir.
  • Tedavi ünitesindeki, hortumlar geri dönüşünü engelleyen anti-retraksiyon özelliğe sahip olmalıdır.
  • Tablette kreşuar fonksiyonları ve koltuk fonksiyonlarının kumanda edildiği ve hafızaya alınabildiği bir kontrol paneli bulunmalıdır. Bu kontrol panelinden koltuk programları, bardak doldurucu, kreşuar yıkayıcı, reflektör açma-kapama işlemi yapılabilmelidir.
  • Kontrol paneli üzerinden reflektör açma-kapama işlemi yapılabilmelidir.
  • Tablet üzerinden mikromotorların ve kavitron hızı, mikromotorların sağ ve sol rotasyonları ayarlanabilmelidir.
  • Tablette alet tablası bulunmalı ve üzerinde steril edilebilen paslanmaz çelikten veya alüminyumdan alet tepsisi bulunmalıdır.

  3. KREŞUAR:

  • Kreşuar çanağı seramik, porselen, emaye veya opal camdan üretilmiş olmalıdır ve kolay sökülüp temizlenebilir olmalıdır.
  • Kreşuar çanağı üzerinde katı atık tutucu filtre olmalıdır ve kolaylıkla çıkarılıp temizlenebilmelidir.
  • Kreşuar yıkama ve bardak doldurucu, otomatik zaman ayarlı olmalı ve hem tabletten hemde asistan tarafından kullanılabilir özellikte olmalıdır.
  • Bardak doldurucu ve kreşuar yıkayıcı kolaylıkla sökülerek temizlenebilir özellikte olmalıdır.
  • Kreşuar çanağı otomatik bir motor yardımıyla hekim tabletinde ki kontrol panelinden dokunmatik olarak hastanın pozisyonu ve sterilizasyon açısından el değmeden sağa, sola hareket ettirilebilir olmalıdır.

  4.ASİSTAN TABLETİ:

  • Kreşuar bloğuna bağlı olarak, modüller rotasyonel hareketli olmalıdır.
  • Kreşuar yıkama, bardak doldurucu ve koltuk hareketli hem tabletten, hem de asistan tarafından çalıştırılabilmelidir. Bardak doldurma ve kreşuar yıkama süreleri kullanıcı isteğine göre tablet üzerinden yapılabilmelidir.
  • Asistan bölümü üzerinde bir büyük bir küçük tükrük emici olmalıdır. Bu emiciler merkezi emiş sistemine uyumlu olmalıdır.
  • Aspirasyon sistemleri separatörle çalışmalı, mevcut veya ileride geçilmesi düşünülen merkezi aspirasyon sistemine uyumlu olmalıdır.
  • Tükürük emici veya cerrahi aspiratör hortumlarının üzerinde emiş gücü ayarlanabilir özellikte adaptör olmalıdır.
  • Emici hortumların kreşuar bloğuna bağlandığı noktada, kolay sökülebilen ve temizlenebilen filtreye sahip olmalıdır.

  5.REFLEKTÖR:

  • Reflektör bir kol ile ana gövdeye bağlı olmalı , sağ-sol, aşağı-yukarı hareket edebilmelidir.
  • Hekimin çalışması için gerekli soğuk ve gölgesiz ışığı sağlayabilmelidir.
  • Reflektör en fazla 8.000 lüx alt kademe ( kompozit çalışma kolaylığı için ) ve en az 30.000 lüx üst kademede ışık verebilecek özellikte olmalıdır.
  • Reflektörün renk ısısı en az 3.700 en fazla 5.500 kelvin olmalıdır.
  • Reflektör kafası kendi ekseni etrafında, sağ-sol ve ön-arka yönde dönebilmelidir.
  • Reflektör xenon-led teknolojisine sahip olmalıdır.

  6.AYAK PEDALI:

  • Enstrümanların çalıştırılması, sulu-susuz çalışma ve chipblower sistemi ayak pedalı ile kontrol edilebilmelidir.
  • Ayak pedalı darbelere dayanıklı metal malzemeden üretilmiş olmalıdır.
  • Pedal pnömatrik veya elektromekanik sistem olmalıdır.

  7.HEKİM TABURESİ:

  • Ünit ve hasta koltuğu ile aynı marka orjinal tabure olmalıdır.
  • Hekim sırt dayama yeri olmalıdır.
  • Tabure, koltuk döşemesi ile aynı renk olmalıdır.
  • Yükseklik ayarı yapılabilmelidir.
  • Tabure çok yönlü hareketli tekerlek yapısına sahip olmalıdır.

  8.MONİTÖR KOLU:

  • Reflektör koluna monte olmalıdır.
  • Monitör koluna bilgisayar ekranı bağlanabilir özellikte olmalıdır.
  • Gerekli bağlantı kabloları reflektörün taşıyıcı borusunun içinden geçecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
  casus telefon
  casus teleon
  casus telefon