Dis Üniti (Olsen)

Yazdır PDF

HASTA KOLTUĞU (FOTÖY) :

 • Elektrik motoru ile hareket ettirilen elektromekanik(sonsuz dişli)sistemle hareket etmeli ve sessiz çalışmalıdır.
 • Koltuğun kaldırma kapasitesi 250Kg olmalıdır.
 • Koltuk “Z” dizayn olmalıdır.
 • Koltuk ergonomik olmalıdır.
 • Koltuk döşemesi hijyenik olması bakımından kolay temizlenir ve anti-bakteriyel özelliği olmalıdır. Koltuk döşemesi vakum teknolojisiyle üretilmiş olmalıdır.
 • Koltuk döşemesinin ayak ucunda ekstra koruma sağlamak için koltuk bütünlüğünü bozmayacak şekilde kolay değiştirilebilir, şeffaf ikinci bir malzeme ile kaplı olmalıdır.
 • Koltuk zemine monte edilebilir özellikte olmalıdır.
 • Koltuk hareket halindeyken tek bir tuş hareketiyle ara pozisyonlarda durmalıdır.
 • Koltuk üzerinde, koltuk devrelerini kontrol edecek sigorta olmalıdır.
 • Koltuk, tek tuşa dokunmak suretiyle başlangıç konumuna dönebilmelidir.
 • Koltuk tetiyeri öne, arkaya, aşağıya, yukarıya kolayca hareket ettirilmelidir.
 • Tetiyer double articulated(istenilen konuma getirebilen çift mafsallı)olmalı ve çocuk hastalar için rahatlıkla ayarlanabilmelidir.
 • Koltuğun sol yanında hasta kolçağı olmalıdır. Sağ kolçak hareketli olmalıdır.
 • Koltuk üzerinde manuel acil durdurma butonu olmalıdır ve bu buton rahat kontrol edilmelidir.
 • Koltuk hareketleri ve hafıza programları ayak pedalından kumanda edilebilmelidir.
 • Koltuğun hareketleri : Öne-arkaya yatma - Yukarı çıkma, aşağıya inme - Otomatik toplama
 • Koltuk hareket sistemi elektronik devrelerle yapılmalı, mekanik roleli devre sistemi kullanılmamalıdır.
 • Koltuk her hareket ettiğinde reflektör otomatik kapanmalı ve koltuk durduğunda tekrar yanmalıdır.

TEDAVİ ÜNİTESİ (Ünit Tableti)

 • Ünit 24V ile çalışmalıdır.
 • Ünit tableti kamçı kollu veya askılı 4 boyutta hareket edebilen(öne-arkaya-sağa-sola-ileri-geri-aşağı-yukarı)yüzer tablet olmalıdır.Pinömatik kilitleme ile sabitlenebilmelidir.
 • Ünit tableti en az 1 adet steril edilebilir metal alet tepsisi bulunmalıdır.
 • Ünit tableti üzerinde negatoskop bulunmalıdır.
 • Modül hortumları üzerinde su ayar muslukları olmalıdır.
 • Ünit tableti 4 modüllü olup bir tanesi hava-su spreyidir, üç modül borden bağlantılı olmalıdır.
 • Ünit tableti üzerindeki modül bağlantı hortumları hava, su ve pulvarize olmak üzere üçlü çıkış sistemi olmalıdır.
 • Ünit tableti ayakta ve oturarak çalışmaya uygun tasarlanmış olmalıdır.
 • Ünit tableti üzerindeki hava-su spreyi en az 3 fonksiyonlu olmalıdır.
 • Tablet tutma kolu bulunmalıdır.
 • Tablete gelen su saf su tankından gelmelidir. İstendiğinde montaj sırasında şebeke suyuna bağlanmalıdır.
 • Tablet kapağı servis için kolayca çıkarılıp takılmalıdır.
 • Tablet üzerindeki modüller ayrı ayrı hava ayarları yapılabilmelidir. Ayrıca tablet içinde hava ve su basıncını ayarlamak için ayrı ayrı regülatör bulunmalıdır.

KREŞUAR :

 • Kreşuar bloğu ünite monte olmalı onunla birlikte aşağı yukarı hareket ettiği gibi hekim ve asistan çalışmasına kolaylık sağlaması açısından kendi ekseni erafında da yatay hareketli olmalıdır.
 • Kreşuar çanağı opal cam veya seramikten olmalıdır. Kolay temizlik için manuel olarak el ile sökülüp takılabilmelidir. Kreşuar yıkayıcı borusu ve bardak doldurma borusu kolayca çıkarılabilmelidir.
 • Kreşuar sağa-sola en az 90 derece hareketli olmalı,hijyen açısından vida kullanmadan oringli hurç sistemi sayesinde tek hareketle çekilerek çıkartılıp kreşuar çanağı takılabilmelidir.Bu esnada hiçbir sökme işlemi yapılmamalı yerine takıldığında hiçbir bağlantı işlemi yapılmadan fonksiyon görmelidir.
 • Bardak doldurucu ve kreşuar yıkayıcı sistemin zaman ayarlayıcısı olmalıdır.
 • Kreşuar üstünde katı atık tutucu olmalıdır.

ASİSTAN BLOĞU :

 • Asistan bloğu kreşuara ayrı bir kolla bağlı olmalıdır.
 • Asistan bölümü üzerinde havalı iki adet emici olmalıdır.
 • Asistan bölümü 180 derece hareket etmelidir.
 • İsteğe bağlı olarak ışıklı dolgu cihazı ve hava-su şırıngası takılabilmelidir.

REFLEKTÖR :

 • Reflektör, kreşuvar bloğu ile birlikte aşağı-yukarı hareket etmelidir.
 • Reflektör, dört boyutta hassas hareketlendirilen bir stand üzerinde olmalı ve kaymamalıdır.
 • Reflektör, hekimin rahat çalışabilmesi için soğuk ve gölgesiz ışık vermelidir.
 • Reflektör ampulü halojen olmalıdır.
 • Reflektör renk düzenlemesini sağlayan ve eşit ışık yoğunluğu veren camdan olmalıdır.
 • Reflektör en az 20,000 lüx ışık gücüne sahip olmalıdır. Üç kademeli olmalıdır. Bu da ayak pedalından kontrol edilebilmelidir.
 • Reflektörün ön tarafında şeffaf ısıdan etkilenmeyen koruyucu olmalıdır.

AYAK PEDALI :

 • Ünit ve koltuk reflektör, bardak doldurucu, kreşuvar temizleyici aynı pedal üzerinden kontrol edilmelidir.
 • Dış tesirlere karşı dayanıklı olmalıdır.
 • Pedalda koltuk hareketleri, kreşuar yıkayıcı, bardak doldurucu ve koltuk hafıza programını kumanda eden butonlar bulunmalı ayrıca, ünitin airatör, mikromotor gibi enstrümanları aynı pedaldan kumanda edilebilmelidir.
 • Pedaldan airatör türbünü, mikromotor türbünü hız ayarları kontrol edilebilmelidir.
 • Pedal elektropnömatik olmalıdır.

HEKİM TABURESİ :

 • Döşemesi hasta koltuğu ile aynı renk ve malzemeden olmalıdır.
 • Hekim sırt dayama bölümü olmalıdır.
 • Yükseklik ayarlama sistemi hidrolik olmalı ve tek kolla kullanılmalıdır.
 • Çok yönlü, hareketli tekerlek yapısına sahip olmalıdır.

*Ünitle birlikte 2 adet Aeratör, 1 adet Mikromotor ve Anguldurva verilmelidir.

casus telefon
casus teleon
casus telefon